Sản Phẩm OCOP

Hiển thị tất cả 13 kết quả

OCOP là gì? (OCOP viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product). Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã (phường) một sản phẩm. Cụ thể hơn là phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn.

100.000
0 out of 5
100.000
0 out of 5
0 out of 5
0 out of 5
0 out of 5
0 out of 5
0 out of 5